Blog #Argument


Piše: Slobodan Martinović


Javna rasprava

Na osnovu Zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, obaveštavaju se građani MZ Prozivka, Subotica, da je parcela broj 10513/18 k.o. Donji Grad u svojini Grada Subotice, u površini 04a 10m2 otuđena investitoru „Dinamik gradnja“ doo Subotica, putem licitacije, za iznos od 21.000.000,00 dinara, 30.oktobra 2017. godine. Za prostor u kome se nalazi parcela, donešen je Plan detaljane regulacije dana 15.juna 2010. godine. Prema istom planu, navedena parcela je namenjena za izgradnju poslovno-komercijalnog objekta sa obavezom izrade Urbanističkog projekta. Javni uvid u nacrt Plana detaljne regulacije za deo prostora MZ Prozivka održan je u prostorijama Sekretarijata za građevinarstvo Gradske uprave Grada Subotice u periodu od 26.aprila do 25.maja 2010. godine. Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju poslovno-komercijanlog objekta (P+1) sa urbanističko – arhitektonskom razradom lokacije na k.p. broj 10513/18 k.o. Donji Grad u Subotici, održana je u periodu od 20.11.2015. do 27.11.2015. godine.


21.000.000,00 dinara od prodaje pomenute parcele, Grad Subotica je opredelio za sanaciju krova Doma kulture u Žedniku u iznosu od 8.687.582,33 dinara, rekonstrukciju Doma kulture u Donjem Tavankutu u iznosu od 4.388.249,36 dinara, sanaciju objekta Trokadero u MZ Aleksandrovo u iznosu od 8.067.164,46 dinara.


Iz ovog primera se vidi koliko je bitna javna rasprava za građane. Da li se neko od građana, u MZ Prozivka, seća uvida u Plan detaljne regulacije i prezentacije Urbanističkog projekta. Da li je neko od građana tada uložio prigovor. To je bila osnova da zainteresovana javnost pokrene spor pred sudom radi zaštite javnog interesa, kao stranka u sporu. Tih podataka nema.


Od prodaje javnog zemljišta, na teritoriji MZ Prozivka, nijedan dinar nije ostao u MZ Prozivka. Koji apsurd. E, zato je bitna javna rasprava, zato je bitno biti aktivan građanin. Ne dozvoliti otimanje resursa sredine od strane vlasti, investitora, raznih intresnih grupa. U redu je da postoji solidarnost u razvoju, na nivou mesnih zajednica na teritoriji Grada. Nije u redu da se resursi jedne mesne zajednice preusmeravaju u celosti na druge. A njoj da ne ostane ništa.


Doneti Zakon o planskom sistemu i Uredba o upravljanju javnim politikama definišu konsultativni proces sa građanima, koji je u obavezi da sprovede vlast, kao i javnu raspravu. Samo još da Zakon i Uredba profunkcionišu. Nama građanima, jedina opcija ostaje da budemo aktivni i da se borimo za svoju lokalnu zajednicu gde živimo.


Centar za istraživanje u politici Argument


www.bitovik.org.rs

Javna rasprava
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial