#Argument

Piše: Slobodan Martinović

Moratorijum – “povlastica koja košta”

Kada se napravi računica moratorijuma na otplatu kredita i drugih finansijskih zaduženja u proseku je svaki građanin zadužen za dodatnih 50 eura godišnje.

Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS ): “Za vreme moratorijuma, banka i davalac finansijskog lizinga ne obračunava redovnu (ugovorenu) kamatu na obaveze koje dospevaju tokom trajanja moratorijuma. Banka obračunava redovnu kamatu na nedospeo dug a iznos redovne kamate odgovara iznosu te kamate u planu otplate koji je važio pre stupanja na snagu ove odluke”.

Dejan Gavrilović, predsednik udruženja potrošača “Efektiva” smatra da građanima nije objašnjeno da će tokom perioda moratorijuma banke obračunavati redovnu kamatu i da će ih to, nakon moratorijuma, koštati više.

“U Odluci NBS se nigde ne spominje mogućnost da banka naplaćuje redovnu kamatu (tokom moratorijuma, prim. aut). Ja sam poslao dopis (NBS, prim. aut.) da pitam zašto naplaćuju redovnu kamatu ako su rekli da nema troška. Oni su odgovorili da po definiciji Zakona o obligacionim odnosima kamata nije trošak. U redu, ali ako vi nekome poskupite kredit, recimo za 500 evra, kako ćete vi njemu da kažete da tih 500 evra dodatnih koje on (korisnik kredita, prim. aut) mora da plati više, da mu to nije trošak”, kaže Gavrilović.

“NBS kroz nuđenje tog nekog moratorijuma kao olakšice je zapravo bankama omogućila da dodatno zarade. To se predstavlja kao olakšica i donekle jeste olakšica, ali se ne kaže da ona košta. Ne kažem da određeni broj ljudi to neće prihvatiti. Ima ljudi kojima su smanjene plate i ostali su bez posla, nadaju se da uhvate kratkoročni predah, ali mislim da će ovo da bude i veliki problem kad istekne ovaj period moratorijuma”, kaže on.

Centar za istraživanje u politici Argument

www.bitovik.org.rs

Moratorijum – “povlastica koja košta”
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial