#Argument

Piše: Slobodan Martinović

Kultura u medijima

Sadržaj kulturnih priloga u medijima je nevidljiv. Sa jedne strane nema kulturne produkcije, sa druge mediji veoma malo izveštavaju o  aktuelnim kulturnim programima. Bitnija vest im  je fudbal u Belorusiji, tračevi poznatih ličnosti, njihov privatan život nego kultruna dešavanja u Srbiji. Mediji se uopšte ne bave istraživanjem novih kultrunih programa, promovisanjem novih autora u kulturi. Šta je danas kultura svakodnevnice? Da li smo baš svi zastranili u razne farme, zadruge, itd.

Mediji danas traže površnu senzaciju. Ona traje jedan dan, onda se pređe na drugu, treću i tako u krug. Čak i ozbiljni novinari na novim televizijama izgledaju uniformisani, jer im je gazda isti. To se baš primeti.

U redu je da za svoj rad prime platu, ali stvarnost mnogo više boli u odnosu na stendap komediju.

Vodi se jedna medijska rasprava na nivou komšiluka. Gde imamo dva koja  ne komuniciraju između sebe, i bez dijaloga  sa okolinom. Njima ona nije potrebna. Jedan komšiluk se bogati i bahati, drugi napuštaju stanari u nesposbnosti da izaberu upravnika.

Nama običnim građanima ostaje od kulture knjiga, zdravi stilovi života i zdrav razum.

Kultura u medijima
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial