Piše: Slobodan Martinović

Pravo i procenat

Pitanje bi moglo da glasi, kvantitet ili kvalitet ? Da li će se time, što će na listi stranaka i u parlamentu biti 40 % žena,  poboljšati položaj žena u društvu. Neće. Ne može se pravo nadomestiti procentom, brojem, količinom. Najveću manipulaciju u borbi za ostvarivanje ljudskih prava, počev od ženskih do osetljivih grupa, prave sami zagovornici istih. Usvajaju zakon o ženskim pravima u parlamentu a u istom verbalno linčuju ministarku, i niko ne reaguju. Dok imaju interesa, zato što primaju honorar ili platu, oni to čine.

Posledice svega je nemogućnost da se pozitivna promena napravi bez lične koristi onog ko je zagovara. U čijem intereseu je zagovara. Imamo primer građanskog protesta, izbora, bojkota. Sada se pokazuju svi prema svom interesu. Tako Zelenović bi na izbore zbog Sandokana, Čomićka zbog ženskih prava, omladina bi bojkot u parlament, itd.

Da li se promena može napraviti bez lične koristi onog ko je zagovara? U Srbiji ne. Kada se uzme u obzir javni staž pojedinaca u društvu, vidi se da on traje trideset godina. Postali su ovisni od društvenog angažmana, parazitiraju u društvu, ne praveći nikakve promene. To je široka lepeza, političara, analitičara, novinara, javnih  ličnosti, aktivista civilnog društva, itd.

Kada  bi im neko uskaratio honorar ili platu plakali bi.

Pravo i procenat
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial