Piše: Slobodan Martinović

Prema nacrtu Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, član 2. stav 4 „Odluka doneta na referendumu iz st. 1 – 3, ovog člana punovažna je i obavezna ako je za nju glasala većina izašlih birača  na teritoriji za koju je referendum raspisan“.

Što otvara pitanje legitimiteta referenduma i pojma opšteg dobra. Pri određivanju konkretnog opšteg dobra, čije dobro treba uzeti u obzir? Na koji način se ono najbolje može odrediti pro donošenju kolektivnih odluka? Šta je, u materijalnom smislu, zajedničko dobro? 

U vezi sa prvim pitanjem treba uzeti u obzir dobro onih lica na koja se kolektivna odluka najviše odnosi. Pluralizmom se komplikuju teškoće u pronalaženju zadovoljavajućeg rešenja kad je reč o drugom pitanju, zato što to, između ostalog, zahteva i određivanje one jedinice koja je najpodobnija za donošenje demokratskih odluka. Takva jedinica treba da ima karakter relativno autonomne demokratske jedinice. Konačno, ona treba da obuhvati sve punoletne osobe na čije interese odluke značajno utiču, ili, ako to nije moguće, realno maksimalni broj takvih lica. Što se trećeg pitanja tiče, sad već treba da je očigledno da ne treba tragati za sadržinom dobra isključivo u relacijama ishoda kolektivnih odluka, i pri tom ignorisati elemente dobra koji se odnose na aranžmane pomoću kojih je ono ostvareno.

Predloženi nacrt zakona stavlja u nejednak položaj organizatora kampanje kada se referendum organizuje na zahtev skupštine i kada se organizuje na zahtev birača. Za referendum koji je raspisala nadležna skupština, finansiranje se vrši iz bužeta. Dok na zahtev birača sredstva se prikupljaju iz privatnih izvora. U startu organizator referenduma na zahtev birača ima troškove prikupljanja potpisa i overe istih.

Kada je Narodna inicijativa u pitanju, član 63 Kada se smatra da je inicijativa pokrenuta i član 64 Odlučivanje o inicijativi, otvaraju pitanja potrebnog broja prikupljenih potpisa za inicijativu i stručnosti odbornika i poslanika da odluku donesu.

Nacrt Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial