Prema informacijama od javnog značaja opština Nova Varoš je u 2018. godini za asfaltiranje seoske putne mreže utrošila 94.996.259,02 dinara- sa PDV-om. Dok je u 2019. godini za asfaltiranje seoske putne mreže utrošila 55.775.812,14 dinara – sa PDV-om (za prvih 8 meseci, odn. zaključno sa 31.08.2019. godine). Što ukupno iznosi 150.772.071,16 dinara – sa PDV-om.

Budžetska stavka iz koje se finansira seoska putna mreža u 2018 i 2019. godini je: Izgradnja puteva.

    Kriterijumi za finansiranje seoske putne mreže su:

    –  Prihodi od budžeta

    –  Trenutno stanje puteva

    –  Konfiguracija terena

    –  Broj stanovnika, korisnika pojedinih putnih pravaca

    –  Planovi Mesnih zajednica

Iznos sredstava koji je dodeljen organizacijama civilnog društva, na teritoriji opštine Nova Varoš u oblasti kulture, u 2019. godini iznosi 500.000,00 dinara, u 2018.godini 1.900.000,00 dinara, što ukupno iznosi 2.400.000,00 dinara.

Da li je javnost bila uključena u definisanje javnog interesa na teritoriji opštine Nova Varoš? Da li je javnost bila uključena u donošenja odluka koji seoski putni pravac će se asfalitrati? Koliko su građani uključeni u rad mesnih zajednica? Zašto je kultura zapostavljena u ukupnom opštinskom budžetu?

Na ova pitanja nismo dobili odgovore, ali smo imali pitanja građana.

Zašto nije počela rekonstrukcija seoskog vodovoda “Rajići”u Bistrici u 2019. godini? Zašto nije asfaltirana deonica seoskog puta od Luga do Biriševine, Krdžavaca i Pajove glavice? Šta je sa zaštitom nematerijalne kulturne baštine na teritoriji opštine Nova Varoš?

Prema jednom istraživanju koje je sproveo Cesid,  građani opštine Nova Varoš najviše imaju poverenja u predsednika opštine Rada Vsailjevića. Da li to znači da predsednik sam donosi dobre odluke čim mu građani najviše veruju.

Prema Zakonu o planskom sistemu javnot mora biti uključena od najranije faze u proces donošenja odluka. To podrazumeva da lokalna vlast donosi odluke u konsultacijama sa građanima i zainteresovanim stranama. A ne da to budu odluke pojedinaca.

Centar za istraživanje u politici Argument

Razvoj lokalne zajednice – opština Nova Varoš

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial