Piše: Slobodan Martinović

Prema analizama konkursa lokalnih samouprava za finansiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija u lokalnim zajednicama, najviše sredstava opredeljeno je za lokalne medije. Sa druge strane, kada se analizira otvorenost medija da se bave određenim problemima i da o tome obaveštavaju  javnost, dolazi se do zaključka da lokalne vlasti kontrolišu veliku većinu lokalnih medija. Tako da nisu samo u pitanju mediji sa nacionalnom pokrivenošću,  koji su u službi vlasti, već se svaka lokalna zajednica pokriva kapilarno.

Nije u redu da u jednoj lokalnoj zajednici osobe sa invaliditetom, penzioneri, borci,  kulturni programi, lokalni razvoj dobiju  svega 14% od ukupnih sredstava za finansiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija u lokalnim zajednicama. A već u drugoj lokalnoj zajednici nije poznato kojim medijima su sredstva dodeljena.

Predstavnicima građanskog društva potrebno je omogućiti:

-aktivno učešće u određivanju javnog interesa koji će se sufinansirati,

-učešće u evaluaciji realizovanih aktivnosti u okviru odobrenih projekata,

-učešće u evaluaciji celog procesa dodele sredstava i

-garantovati im pristup zasedanjima stručnih komisija za ocenu medijskih projekata.

Osnovna uloga medija je da informiše, edukuje i zabavi.

Osim toga, mediji (treba da) omoguće javnu debatu o svim relevatnim društvenim dešavanjima, kao i da bez diskiminacije, omoguće svim društvenim grupama da se oglase u javnom prostoru.

Mediji imaju i važnu ulogu “čuvara javnosti”, watchdog, tako što će nadzirati rad, pre svega, vlasti, i objavljivati sve informacije o zloupotrebama položaja ili javnih resursa.

Svi zajedno, medija čine kompleksan sistem javnog informisanja, koji je jedan od glavnih stubova svih demokratskih društava.

Lokalni mediji
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial