Blog #Argument

Piše: Slobodan Martinović(subjektivni mislilac)

Poštujte hranu

U Beogradu je 06.03.2024. godine održana konferencija ZERO Food Waste Expo, posvećena prevenciji otpada od hrane u sklopu Erasmus+ ZeeWaste4EU projekta.

Partneri na projektu Agronomski fakultet Zagreb, Univerzitet u Tallinu Estonija, Univerzitet u Salernu Italija, Univerzitet poljoprivrede i veterinarske medicine Bukurešt Rumunija, Institut za fizičku hemiju Beograd.

Na konferenciji je prezentovano istraživanje o mladima uzrasta 18-24 godine u pogledu prevencije otpada od hrane, u Srbiji, Hrvatskoj, Estoniji, Italiji, Rumuniji. Ciljna grupa je uzeta jer se u studijama došlo do zaključka da mladi najviše bacaju hranu. Anketirana je studentska populacija. Više manje navike studenata su slične u pogledu prevencije otpada od hrane u zemljama gde je istraživanje sprovedeno. Tehnološki fakultet iz Novog Sada je osmislio softver koji je analizirao podatke uzete od studenata koji su putem mobilnog aparata snimali svoje obroke pre i posle jela.

Zajedničko za sve zemlje da nemaju do kraja povezan sistem kada je u pitanju prevencija otpada od hrane. U Srbiji otpad od hrane nije regulisana niti postoje zvanični podaci. U Hrvatskoj je nešto bolja situacija zbog pritiska iz EU koja direktivama utiče da se smanji otpad od hrane. Mada i u Italiji, Rumuniji, Estoniji postoje problemi na terenu koji se postojećom regulativom ne mogu rešiti.

Podatak da se u Hrvatskoj manje otpada od hrane odlaže od zemalja u EU je pokazatelj bruto društvenog proizvoda koji je u razvijenim zemljama veći pa i potrošnja, a time i veće odlaganje otpada od hrane.

U Hrvtskoj svaki građanin odloži 450kg biootpada na godišnjem nivou, dok u EU preko 800kg po stanovniku. U Beogradu 108kg po stanovniku, podaci studije a ne zvaničnih podataka. To je ujedno pokazatelj i životnog standarda građana u pojedinim zemljama.

Problem prevencije odlaganja otpada od hrane je multidisciplinaran. U sebi sadrži dobru upravu, socijalnu komponentu, porodicu, navike, potrošačko društvo, obrazovanje, zdravstvo, zaštitu životne sredine. To je moralno i etičko pitanje. Hranu treba poštovati i čuvati. Ne kupovati previše u supermarketima u odnosu na dnevne potrebe. I ono što vam ne treba.

I svi su se na konferenciji složili da se moraju uspostaviti i poštovati pravila kada je u pitanju prevencija otpada od hrane.

Poštujte hranu
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial