U susret 20 godina Centra za istraživanje u politici Argument. 09.03.2024. godine punih 20 godina od postojanja Argumenta.

Centar za istraživanje u politici Argument dao je veliki doprinos u kreiranju zakonskog softvera vezano za dobru upravu i građansku particiapciju. Zakoni, uredbe postoje ali se nažalost ne primenjuju u praksi. Dobro je da postoje, da neke buduće generacije koje budu živele u normalnijem demokratskom uređenju imaju na raspolaganju zakone, uredbe koje mogu primeniti u praksi.

Suština reforme javne uprave je u podizanju kapaciteta zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, većem učešću građana u procesu donošenja odluka i digitalizaciji javne uprave.

Argument kao organizacija je članica brojnih mreža.

Mreže i radne grupe
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial