SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Obaveštenje o rezultatu prijave na Javni poziv za organizacije civilnog društva u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj, u lokalnoj samoupravi Subotica pokazao je birokratizaciju kao standard umesto relevantnosti problema koji se kroz projekat rešava, uvredljivo  ocenjivanje aplikanata, diskriminatorsku selekciju organizacija na osnovu finansija, anti-ekološki pristup apliciranju sa dosta nepotrebnih papira i fleškom, netransparentnu objavu rezultata i komisije koja je ocenjivala projekte.

Donatorska politika u Srbiji ima dve dimenzije. Jedna je pozitivna namera donatora da pomognu demokratizaciju Srbije, druga je kako se ta sredstva distribuiraju do krajnjih korisnika. Rezultat je podela na organizacije koje stalno dobijaju grantove i na one koji ne dobijaju ništa.

Takva podela je dovela da u Srbiji nemamo podsticajno okruženja za razvoj civilnog društva. Uz opstrukciju vlasti koja nikada civilno društvo nije smatrala za partnera.

Da bi se ostvarila promena u društvu civilno društvo mora da nikne izvan postojećih struktura koje drže novac, medije, političku moć.

Možda i proklija.

Centar za istraživanje u politici Argument

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial