U toku su geotehnička i geološko-inženjerska istraživanja na trasi budućeg razvodnog gasovoda Zlatibor-Prijepolje, sa odvojcima, Nova Varoš i Priboj, na osnovu Rešenja broj 310-02-00385/2023-02 izdatog od Ministarstva rudarstva i energetike, Sektor za geologiju i rudarstvo, Beograd, od 10.04.2023. godine. Investitor: JP “Srbijagas”, Novi Sad. Izvođač radova: Kompanija Millennium Team, Beograd. Detaljna istraživanja se vrše zbog utvrđivanja uslova za izgradnju predmetnog gasovoda, kao i za prikupljanje tehničke dokumentacije za projektovanje.

Na predlog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Vlada je donela Odluku o izradi Prostornog plana(“Službeni glasnik RS” broj 84/22). Inicijativu za izradu prostornog plana uputilo je JP “Srbijagas”, broj 350-02-00892/2022-11 od 21.aprila 2022. godine. Obrađivač Prostornog plana, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije.

Delovi iz Elaborata iz Ranog javnog uvida:

Konačne granice Prostornog plana i granica detaljne regulacije biće date Nacrtom Prostornog plana.
Granica Prostornog plana i granica detaljne regulacije biće utvrđene grafički na referalnim i tematskim kartama Prostornog plana. Preliminarna granica Prostornog plana nalazi se na delovima opština Čajetina, Nova Varoš, Prijepolje, Priboj i Sjenica(Zlatiborskog upravnog okruga), i opštine Tutin (Raškog upravnog okruga), i to u sledećim katastarskim opštinama (ukupno 30):
– na teritoriji opštine Čajetina (ukupno 3): Dobroselica, Ljubiš, Čajetina;
– na teritoriji opštine Nova Varoš (ukupno 7): Bistrica, Draglica, Draževići, Radoinja, Rutoši, Seništa, Tikva;
– na teritoriji opštine Priboj (ukupno 3): Banja, Kratovo i Pribojske Čelice;
– na teritoriji opštine Prijepolje (ukupno 2): Drenova, Rasno;
– na teritoriji opštine Sjenica (ukupno 9): Vrsjenice, Dragojloviće, Zaječiće, Kijevci, Krće, Rasno, Raškoviće, Sjenica, Cetanoviće; i
– na teritoriji opštine Tutin (ukupno 6): Arapoviće, Baćica, Glogovik, Delimeđe, Melaje, Čarovina

Nakon prikupljenih podataka na trasi budućeg gasovoda održaće se Javni uvid na kojem će građani, pravna lica moći da ulože primedbe na nacrt Prostornog plana, pre nego isti usvoji Vlada.

Gasovod se po pravilu postavlja podzemno, u rov širine oko 0,7 m, tako da u zavisnosti od klase lokacije gasovoda i inženjerskih karakteristika terena gornja ivica cevi bude na dubini od 0,8 m do 1,1 m od nivelete terena. Veće dubine ukopavanja cevovoda sprovode se kod ukrštanja i približavanja drugim infrastrukturnim objektima i instalacijama, kao i u sklopu obezbeđenja mera dodatne zaštite neposrednog okruženja.

Površine pod posebnim režimom korišćenja i uređenja, izvan planirane prateće infrastrukture gasovoda, predstavljaju:
– Eksploatacioni pojas cevovoda ukupne širine do oko 12 m (po oko 6 m sa obe strane ose cevovoda) i zaštitna zona (zona opasnosti) objekata u funkciji gasovoda min. širine 3 m.
– Zaštitni pojas stambenih objekata širine do oko 30 m i zaštitni pojas gasovoda širine od oko 200 m sa obe strane gasovoda računajući od ose gasovodne cevi.
Na površini u obuhvatu eksploatacionog pojasa duž linijskog dela gasovoda se obezbeđuje trajno pravo službenosti prolaza za potrebe izvođenja zemljanih radova, postavljanje osnovne i prateće instalacije gasovoda, nadzor i održavanje.
Osim objekata u funkciji gasovoda, zemljište u obuhvatu eksploatacionog pojasa može se izuzetno koristiti za poljoprivrednu obradu uz uslov da je dubina obrade zemljišta do 0,5 m kao i sadnju vegetacije sa korenovim sistemom dubine do 1 m.
U eksploatacionom i zaštitnim pojasima se uspostavlja i trajna obaveza pribavljanja uslova/saglasnosti od strane preduzeća nadležnog za gazdovanje gasovodom kod planiranja, projektovanja i izvođenja drugih građevinskih i zemljanih radova ili prenamene površina.

Opet je izostala kvalitetna informisanost građana o čitavom projektu koja je ključna ze realizaciju istog. Predsulov dobre uprave i izgradnje lokalne zajednice je uključivanje građana u proces donošenja odluka od strane vlasti. Imamo zakonsku regulativu koja se delimično ili pro forme poštuje.

Centar za istraživanje u politici Argument

REGIONALNI RAZVODNI GASOVOD RG 08-20 ZLATIBOR-PRIJEPOLjE SAODVOJCIMA ZA PRIBOJ RG 08-21 I NOVU VAROŠ RG 08-22 IRAZVODNI GASOVOD RG 09-04/3 GRČ GLOGOVIK-SJENICA
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial