Blog #Argument

Piše: Slobodan Martinović

Partnerstvo za otvorenu upravu

U Beogradu je 11.05.2023. godine održan Drugi sastanak Posebne međuministarske radne grupe za izradu i praćenje implementacije petog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji.

Teško je doneti Akcioni plan kada se postojeći zakoni ne sprovode.

Da bi mere bile relevantne i imale smisla nema potrebe za povećanjem njihovog brojai i reformskim merama.

Mere koje se predlože mora sistem podržati kroz nadležnost, odgovornost i implementaciju.

Poenta nije u prepisivanje mera iz drugih zemalja, već u definisanju sistema dobre uprave u Srbiji. I onda kreirati mere.

Uzimajući u obzir političku volju, već donete zakone,  mere koje se odnose na nove predloge zakona, odluke, uredbe nemaju smisla.  

Imaju smisla mere koje prate monitoring, evaluaciju zakona, uredbi a odnose  se na uključivanje građana, transparentnost vlasti, borbu protiv korupcije.

Imaju smisla razne vrste obuka koje edukuju zaposlene u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, predstavnike OCD, građane u oblasti građanske participacije. 

Interes državne uprave i lokalne samouprave je građanska participacija.

Imaju smisla mere koje skraćuju administrativni postupak kroz digitalizaciju koja je usklađena sa donetim zakonima.

To bi bio okvir u kojem bi trebale da se kreiraju mere za Akcioni plan.

Partnerstvo za otvorenu upravu
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial