Blog #Argument

Piše: Slobodan Martinović

Nacrt zakona o policiji

Ako neko zove u pomoć policija može ući u stan. Dosta široka postavka. Kao i upotreba sredstava prinude,  prepoznavanje na osnovu biometrijskih karakteristika lica, ovlašćenja Ministra, uviđaj-zapisnik, itd. Sradnja građana i policije samo jedan član, kada građani pružaju pomoć Ministarstvu.

Nacrt zakon je nadzorni, monitoring nad svim građanima. Stiče se utisak da ne obrađuje osobe koje krše zakone. Sa ovakvim Nacrtom zakona o policiji vlast ulazi u završnu fazu svog vladanja. Po svim zakonima, prirodnim, društvenim, kada nešto zatvoriš to mora da pukne.

Predloženi zakon se ne bavi čisto policijskim poslom, to je uviđaj. Nije uviđaj samo zapisnik koji diktiraju žrtve, svedoci. Nedostaje taj rad policije prema počiniocu prekršaja.

Dosadašnja praksa, prijaviš policiji nasilnika, ona napravi zapisnik, preda Prekršajnom sudu i kraj priče. Između policije i suda žrtva trpi i dalje nasilnika i nikom ništa. Većina nasilnika su bezobrazni pa vas mogu prijaviti policiji lažno  i ista vas preda Prekršajnom sudu i tako u krug.

Zato, ako neko zove u pomoć, nemojte da vas iznenadi pollicija na vratima.

Centar za istraživanje u politici Argument

Nacrt zakona o policiji
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial