Blog #Argument

Piše: Slobodan Martinović

Više ljubaznosti prema građanima

Pretpostavljam da ljudi žele da vode računa o svom životu i da rade samostalno.

I svako kome je potrebna podrška treba da je dobije: ciljanu, nebirokratsku, digitalnu – i sa više poštovanja.

Želim državu blagostanja kao partnera koji stoji uz ljude. To je osnovna ideja novca građana.

Svakome ko iznenada ostane bez posla potrebna je sigurnost umesto prepreka.

Više šansi za zapošljavanje svih starosnih struktura građana.

Da bi se omogućio pristojan život, nadoknaditi inflaciju.

Centar za istraživanje u politici Argument

Više ljubaznosti prema građanima
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial