Blog #Argument

Piše: Slobodan Martinović

Pečat, OPP obrazac

Sistem te laže, pesma kaže. Rekoa bih, sistem te pravi budalom. Jučerašnji dan bih tako okarakterisao. Izvozali su me kao budalu.

Završti papire sa lekarskom komisijom je zona sumraka. Počev od sekjuriti službe na ulazu, šalterske radnice, lekara i lekarske komisije.

Deluju kao zao orkestar za maltretiranje građana. Kada su  pečat i OPP obrazac preči od života pacijenta koji zavisi od kiseonika.

Založio bih se da se lekarske komisije ukinu, zajedno sa pratećim službama. One su nehumane, troše vreme i život svakom pacijentu i njihovim pomagačima.

Čekaonice, pečate, paprine obrazce ukinuti odmah.

Centar za istraživanje u politici Argument

smart
Pečat, OPP obrazac
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial