Evropska konferencija o demokratskoj obnovi: inoviranje putem deliberativne demokratije

Mostar, 20-21-09.2022. godine

Ova konferencija je organizovana u okviru projekta „Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini“ kojeg sprovodi Kongres lokalnih i regionalnih vlasti u sklopu Akcionog plana Saveta Evrope za Bosnu i Hercegovinu 2022.-2025. Projekat ima za cilj poboljšati kvalitet lokalne demokratije i stvoriti mogućnosti za građane da se uključe u inovativne participativne procese u Mostaru i drugde u Bosni i Hercegovini. Također, promoviše nove demokratske pristupe, otvorenu vlast, javnu etiku, transparentno i inkluzivno kreiranje lokalne politike u zemlji.
Širok spektar lokalnih vlasti, kreatora politika i istraživača širom Evrope učestvovalo je u razmeni iskustava primera dobre prakse i preporuka s ciljem repliciranja i umnožavanja deliberativnih procesa u Bosni i Hercegovini i u jugoistočnoj Evropi.

Konferencija se mogla pratiti i online.

Centar za istraživanje u politici Argument
https://www.bitovik.org.rs

Evropska konferencija o demokratskoj obnovi: inoviranje putem
deliberativne demokratije
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial