Blog #Argument

Piše: Slobodan Martinović

Amerika i EU zavrću slavine za NVO u Srbiji

Razlog Putin, tako kažu. Ne bih rekao da je samo Putin razlog tome, već i jasnije sagledavanje odnosa u svetu, od strane EU i SAD, posle invazije Rusije na Ukrajinu.

Od 5.oktobra, EU i SAD uložile su ogroman novac da se u Srbiji, čitavom Zapadnom Balkanu, izgradi bolje društvo. Sažetak njihove razvojne pomoći bi se mogao definisati kroz poboljšanje dobre vladavine i razvoj civilnog društva na Zapadnom Balkanu.

Sve vlasti su razvojnu pomoć koristile po sistemu protočnog bojlera, bez izgradnje institucija i mehanizama dobre uprave. Za to zavrtanje slavine snose odgovornost i državna uprava i lokalna samouprava, kao jedni od korisnika razvojne pomoći.

Sa druge strane, napravila se elita u civilnom društvu koja je stalno dobijala grantove bez konkretnih promena u društvu. Svaki pokušaj da se ukaže na to bio bi kažnjen marginalizacijom, diskriminacijom, pojedinaca i organizacija  koji bi ukazali na takav loš odnos.

Metodološki gledano, razvojna pomoć se loše programirala, bez monitoringa i evaluacije. To što se loše programiralo znači da se nisu dobro defnisali problemi, nisu bili relavantni. To što nije bilo monitoringa i evaluacije znači da se nije sistemski i redovno pratila, analizirala, ocenjivala, razvojna pomoć.

Pitam sve, ko će nama, što smo na izgradnji boljeg društva u Srbiji radili bez grantova, isplatiti platu.

Centar za istraživanje u politici Argument

Amerika i EU zavrću slavine za NVO u Srbiji
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial