Blog #Argument

Piše: Slobodan Martinović

Uvrede, pretnje

Kako reagovati na uvrede i pretnje? Juče su žene, u Beogradu na više lokacija, vrištale. Htele su da skrenu pažnju na toksične odnose, uvrede, pretnje u društvu. Dale su sebi oduška. To je bio njihov odgovor. U ovom vremenskom periodu i sam proživljavam uvrede, pretnje. Od oštećenog postajem okrivljeni. Sistem je tako napravljen da lični iskaz oštećenog je najslabiji dokaz. Moraš sakupiti sve dokaze, konsultovati pravnike, adovokate pa tek prijaviti nasilinika. U međuvremenu nasilnik prijavljuje tebe, i tako u krug. Za to vreme osećaš strah, bes. Zato razumem žene koje su vrištale. Da bi ostvario besplatnu pravnu pomoć trebaš dokazivati materijalno stanje, itd. Još jedno poniženje za oštećenog. Advokati vas posmatraju kroz procenat događaja, to još više pojačava kod oštećenog frustraciju.

Pretnja, pravna teorija: “Pretnja je stavljanje u izgled nanošenja nekog zla. Stavljanje u izgled može se definisati kao davanje do znanja nekom licu, odnoso činjenje izvesnim da će do neke radnje doći”.

Ispada da je „najjeftnije“ dopustiti da vas neko vređa, preti, bije. Istina je jedna. Ona je najbolja odbrana. Zato sam miran.

Uvrede, pretnje
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial