Zaustavimo seču subotičke šume i zaštitimo biodiverzitet u zaštićenom području “Subotička peščara”.

Zaustavimo seču subotičke šume i zaštitimo biodiverzitet u zaštićenom području “Subotička peščara”.

Zaustavimo seču subotičke šume i zaštitimo biodiverzitet u zaštićenom području “Subotička peščara”. Ovo područje ima karakter šumo-stepe, sa šumskim kompleksima, većinom antropogenog porekla. Prirodna vrednost je uslovljena karakterom i mozaičnošću staništa, među kojima peščarska, stepska i močvarna, daju osnovni pečat

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial