Piše: Slobodan Martinović

Vučićeva ekonomija

Tuđa nega i pomoć umanjena za 1000 dinara. To je ta Vučićeva ekonomija. Na jednom kontu umanjiš, na drugom dodaš, poskupiš struju, automatski cene na malo skoče, itd. Onda se zadužiš i sve tako u krug.

Paket pomoći isključio je osobe sa invaliditetom, nezaposlene, siromašne. Podela 30 eura po glavi stanovnika je bacanje novca u bunar. Iznos koji nikome ne znači ništa.

Socijalna karta o kojoj se priča godinama pokazala bi koliko je siromaštvo u Srbiji, zato se i ne pravi. Ona bi utvrdila da 30 % stanovništva prima platu a 70 % ne. Od ovih 70 % njih polovina živi od povremenih i privremenih poslova a druga polovina dugotrajno nezaposlenih gladuje.

Izrada jedne takve karte ogolela bi koliko mali broj ljudi živi od zarađene neto vrednosti a da ne radi u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi. Danas ne postoji biznis bez državnog budžeta, a svi znamo ko je nalogodavac istog.

Bolest i siromaštvo nisu sramota. Sramota treba da bude Vučića što našim novcem po svom nahođenju deli novac, vakcine. Zaboravio je one kojima je ta pomoć napotrebnija.

Ako će srpsku ekonomiju da spasi 1000 dinara od tuđe nege i pomoći, alal Vam bilo.

Vučićeva ekonomija
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial