Blog #Argument

Piše: Slobodan Martinović

Civilno društvo koje odumire

Najkvalitetnije promene u društvu trebale su da dođu iz polja ciivlnog društva. Nažalost, to se nije desilo, ono polako ali sigurno odumire. Čitam konkurs jednog konzorcijuma domaćih organizacija civilnog društva(CRTA, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Partneri za demokratske promene Srbija i Nacionalna koalicija za decentralizaciju) gde traže da aplikanti izfinansairaju projektne aktivnosti etapno, pa će onda oni da odluče da li je sve u redu. Ako jeste, tek tada će prebaciti sredstva. Čist bezobrazluk. Nigde takve uslove  konkursa  nisam pročitao ni kod jednog drugog donatora.

U civilnom društvu možemo da govorimo o diskriminaciji i korupciji. Primer diskriminacije je navedeni konkurs. Posebno je izražena kroz volonterski rad. Volonterizam je postao sredstvo za izrabljivanje ljudi. Pod plaštom volonterskog rada neko uzima novac dok pojedinci rade besplatno. Na konkursima se uslovljavaju OCD da u budžetu honorari budu maksimalno do 30%. Što znači da se radi za minimalac, dok eksperti, menadžeri međunarodnih projekata rade za 300-500 eura na dan.

Posebna priča su članovi konkursnih komisija, gde nikada kao aplikanti ne znamo njihova imena. Uglavnom je to mreža dobro uvezanih pojedinaca koji kruže od međunarodnih organizacija, državne uprave i lokalne samouprave, organizacija civilnog društva do konkursnih komisija.

Glavne karakteristike privilegovanih organizacija ciivlnog društva su osvetoljubivost, bezobrazluk, neznanje, sebičnost, skup najgorih ljudskih osobina.

Civilno društvo koje odumire

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial