Piše: Slobodan Martinović

Novi komunizam

Neoliberalni kapitalizam poništio je filozofiju, obrazovanje, zdravstvo, iskrivio zdrav razum, ozbiljno počeo da uništava prirodu. Vreme je da upravljanje zajednicom poverimo filozofima novog doba. Ono neće poništiti demokratiju ali će biti zasnovano na biodiverzitetu, humanosti, znanju, moralu. Neće biti u klasičnom obliku komunizma već u harmoniji i saradnji čoveka sa čovekom i ekosistemom.

Ovo sada nije prirodna borba za opstanak, jer to ne postoji. To je  zlo koje očigledno duboko u ljudskoj prirodi čuči i čeka trenutak da se pokaže, što i čini. Da li ga čine samo zli i pokvareni ljudi,  ili svi mi skupa svojim nečinjenjem? Pre bih rekao ovo drugo. Neophodno je da postoji minimum hrabrosti u svakom pojedincu da bi dobro savladalo zlo.

Izgubili smo meru u odnosu sa prirodom. Ona  je osnova održivog razvoja. Isuviše  smo kao zajednica ranjivi, što je jedan virus i pokazao. Sve je zaustavio.

Pokazao veliki broj nepotrebnih zanimanja. Što je potvrda da nismo kreirali održivu zajednicu.

Novi komunizam
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial