Piše: Slobodan Martinović

Socijalni eksperiment

Drugarica Aida kaza, da je njen izlazak u javnost kao nezaposlene osobe socijalni eksperiment. Složio bih se sa Aidom da smo se mi ostali sakrili i prosto se stidimo da tražimo pomoć, zaposlenje prema kvalifikacijama koje posedujemo.

Ja imam osećaj da taj socijalni eksperiment živim zadnjih trideset godina. Uvek sam bio na povremenim, privremenim i honorarnim  poslovima. Jedna godina staža u državnoj službi, i to kada sam odradio pripravnički staž. Po obrazovanju sam diplomirani inženjer agronomije i master političkih nauka sa položenim državnim ispitom. Posebne kvalikacije: medijator, akreditovan za programe stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, projektni ciklus. Staram se o supruzi koja je obolela od multiple skleroze pre 16 godina, staroj majci, imam dva sina na fakultetu.

Ova vlast je samo ogolela nepravdu koja je uvek bila prisutna. Na reakciju Aide trebalo je da prvo reaguje civilno društvo, jer postoje OCD koje imaju velike budžete i sigurno mogu pomoći. Žalosno je što  smo posle toliko godina provedenih u civilnom društvu jedni drugima postali  protivnici, zbog novca. Ničeg drugog. I što naše resurse država ne koristi već nas proganja kao kritičare društva.

Socijalni eksperiment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial