U Prijepolju je 08.11.201. godine održana  javna sednica Komisije za planove Skupštine opštine Prijepolje, koja je organizovana nakon Javnog uvida u Nacrt plana detaljne regulacije za minihidroelektrane „Lipovica“ i „Vir“ u Sopotnici sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu.

Lokacija obuhvaćena nacrtom plana je u graničnom pojasu zaštićenog područja Sopotnice. Nacrt plana uradio je  „Andzor inženjering“ iz Novog Sada, po zahtevu naručioca „HIDROPOWER BGD“. Odluku za izgradnju minihdroelektrana, prema rečima predstavnika  lokalne samouprave, donela je SO Prijepolje na osnovu plana Republike Srbije i prostornog plana opštine Prijepolje.

Građane niko nije pitao za mišljenje. Srbija je ratifikovala Arhusku konvenciju koja podrazumeva da se građani informišu, uključe u proces donošenja odluka u oblasti zaštite životne sredine. Uz mogućnost pravne zaštite. A pravna zaštita se postiže na javnim raspravama, kada građani ulaganjem prigovora postaju stranka u sporu, kao zainteresovana javnost.

O štetnosti minihidroelektrana građani imaju primer reke Bistrice u komšiluku, gde su njene obale devastirane a biodiverzitet uništen.

Centar za istraživanje u politici Argument

Nacrt plana za MHE u Sopotnici –Bez uključivanja građana u proces donošenja odluka
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial