Newsletter

Poštovani, Udruženje građana "Centar za istraživanje u politici ARGUMENT"
osnovano je 09.03.2004. godine.

Vizija

Srbija, sa otvorenim, demokratskim i razvijenim lokalnim zajednicama.

Misija 

Razvoj lokalne zajednice kroz povećanje učešća građanki i građana u donošenju odluka, afirmisanje koncepta dobre uprave, istraživanje i razvoj javnih politika, obrazovanje građana za politiku, poljoprivreda i zaštita životne sredine, tolerancija i interkulturalni dijalog i negovanje prekogranične saradnje.

Realizovani projekti:

– Budi-bolji, edukacija poljoproizvođača.

– Bolesti zavisnosti – nasilje u porodici.

– Demetropolizacija kulture.

– Sport kao način življenja.

– Edukacija političkog podmlatka.

– Tehnike i veštine NVO rada.

– Politika i civilno društvo.

– Okvirna kovnencija za zaštitu nacionalnih manjina i mogućnosti za NVOe.

– Multikonfesionalnost Prijepolja, bogatstvo razlika.

– Međuetnička tolerancija i saradnja građana i lokalne vlasti.

– Kordinator Mreže NVO Prijepolje.

– Vizija održivog razvoja Prijepolja.

– Promocija institucije ombudsmana u multietničkim opštinama Prijepolje, Nova Varoš, Priboj, Sjenica, Tutin i Novi Pazar.

– Razvoj lokalne demokratije u Sandžaku.

– Nacrt lokalnog ekološkog akcionog plana.

– Razvoj lokalne demokratije u pograničnim regionima Srbije (pilot projekat opština Prijepolje).

– Srbija u EU, Šta od toga imam Ja, Šta od toga ima Prijepolje.

– Poboljšanje dobre vladavine, razvoj civilnog društva u jugozapadnoj Srbiji.

– Savetodavna služba za građane.

– Istraživačka zainteresovanost za upravljanje migracijama u jugozapadnoj Srbiji.

– Povećanje uključenosti lokalnih zajednica u politički život i procese donošenja odluka između izbora.

– Saradnja briše granice, IPA prekogranični projekat sa Crnom Gorom.

– Jačanje demokratskih kapaciteta ruralnih mesnih zajednica.

– Istraživanje etničke distance u jugozapadnom delu Srbije.

– Zajedno ka zelenijoj budućnosti.

– Dostupnost informacija i praktične pomoći prilikom ostvarivanja prava na lična dokumenta, upisa u školu i priznavanja diploma, ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i penziju, zapošljavanje, građansku participaciju marginalizovanih grupa ( siromašni, osobe sa invaliditetom , žene, Romi, nezaposleni ) u lokalnoj zajednici.

– Izazovi lokalne demokratije.

– Veća uključenost marginalizovanih grupa u lokalnu zajednicu.

– Istraživanje korupcije u postupku hidrocentrala na Limu.

– Istraživanje javnog mnjenja građana pred vanredne parlamnetarne izbore u Srbiji 2014. godine.

– Mreže – TACSO resurs centar.

– Analiza programa Nacionalne službe za zapošljavanje, namenjenih zapošljavanju, samozapošljavanju, dodatnom obrazovanju I obukama mladih osoba I efektima ovih programa u 2015 i 2016 godini.

– Analiza pravnog i strateškog okvira za zapošljavanje mladih.

– Participacija mladih u donošenju odluka.

– Analiza implementacije domaćeg zakonodavstva, međunarodnih dokumenata i opšteprihvaćenih standarda međunarodnog prava u ostvarivanju prava deteta na odgovarajući životni standard.

– Šampioni svaki dan – Igre bez granica za OSI.

– „Javni novac za javni interes”.

– “Za Razvoj” – UN godina održivog turizma.

– “Gradovi protiv korupcije”.

– “Šampioni svaki dan – Igre bez granica za osobe sa invaliditetom”

– U periodu od 01.07.2018. godine do 10.08.2018. godine Centar za istraživanje u politici Argument sproveo je online istraživanje o kvalitetu životnog standarda građana u Republici Srbiji. Ukupan broj online anketiranih osoba: 1200.

– Evropsko društveno istraživanje 2018/2019.

– Nacionalno istraživanje TGI, Target Group Indeks predstavlja jednu od retkih multidimenzionalnih istraživačkih metodologija koji servisira sve bazične potrebe savremene kompanije za istraživanjem potrošača, tržišta i medija. To je jedan od najkomleksnijih i najobimnijih istraživačkih projekata i sadrži detaljne informacije o demografiji, konzumaciji proizvoda, izloženosti medijima i životnom stilu ispitanika.

– Savremeni izazovi socijalne zaštite – osetljive grupe, programi i ishodi.

– Država-religija-modernost.

– Stvaranje mogućnosti za unapređenje obrazovanja kroz Erazmus+ program.

– Dani javnih politika.

– Održiva rešenja za razvoj Srbije.

– Razvoj, sprovođenje i praćenje mera za socijalnu inkluziju Roma na lokalnom nivou.

– Javno zagovaranje u svrhu društvenih promena.

– Karijerno vođenje i savetovanje u Republici Srbiji i Evropi.

– Unapređenje digitalnih kompetencija odraslih za pristup obrazovnim prilikama.

– “Online Nasilje – Koliko znamo”.

– Ekološko novinarstvo | ZAŠTO LOKALNE VIJESTI: IZVORI.

– Ekološko  novinarstvo | ZAŠTO LOKALNE VIJESTI: PRIČANJE PRIČA.

– Ekološko  novinarstvo | ZAŠTO SU LOKALNE STVARI BITNE: SIGURNOST.

– Digitalni marketing i društveni mediji 

– “Prostori slobode: Program jačanja lokalnih inicijativa”.

– Mladi za vladavinu prava

POSMATRAČ 2023, Agencija za borbu protiv korupcije

– Transverzalne veštine-kompetencije za celoživotno učenje

– POSMATRAČ 2024, Agencija za borbu protiv korupcije

– Održivi razvoj kao tema u obrazovanju – iskustva, politike i prakse u Republici Srbiji i Evropi

Publikacije:

– Izborni i politički procesi u multikulturalnim sredinama.

– Istraživanje etničkih odnosa u Jugozapadnoj Srbiji.

– Nacrt lokalnog ekološkog plana za opštinu Prijepolje.

– Odgovornost u politici.

– Istraživačka zainteresovanost za upravljanjem migracijama u jugozapadnoj Srbiji.

– Dostupnost informacija i praktične pomoći prilikom ostvarivanja prava na lična dokumenta, upisa u školu i priznavanja diploma, ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i penziju, zapošljavanje, građansku participaciju marginalizovanih grupa ( siromašni, osobe sa invaliditetom , žene, Romi, nezaposleni ) u lokalnoj zajednici.

– Analiza programa Nacionalne službe za zapošljavanje, namenjenih zapošljavanju, samozapošljavanju, dodatnom obrazovanju i obukama mladih osoba i efektima ovih programa u 2015 i 2016 godini.

– Analiza pravnog i strateškog okvira za zapošljavanje mladih.

– Participacija mladih u donošenju odluka.

– Analiza implementacije domaćeg zakonodavstva, međunarodnih dokumenata i opšteprihvaćenih standarda međunarodnog prava u ostvarivanju prava deteta na odgovarajući životni standard.

Donatori: Fond za otvoreno društvo, MATRA, Ambasada Holandije u Beogradu, EIDHR, IPA, Proprogram, ISC, Opština Prijepolje, Tim za smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, OEBS, Ambasada Velike Britanije u Beogradu, Thomson Fondacija.

Mreže: Asocijacija multietničkih gradova jugoistočne Evrope, Mreža za monitoring razvojne pomoći, Mreža za monitoring javnog interesa, Mreža za izgradnju mira, CIVICUS, European Social Policy Network (EESPN).

Članstvo u radnim grupama:

– Članstvo u radnoj grupi za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme jevna uprave za period 2018-2020. godina.

– Članstvo u Savetodavnoj grupi Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u Srbiji.

– Članstvo u Međuministarska projektna grupa za praćenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period od 2018. do 2020. godine.

– Članstvo u Posebna Radna grupa za izradu Predloga Strategije Reforme javne uprave u Republici Srbiji za period nakon 2021. godine.

– Članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu četvrtog Akcionog plana za period od 2020. do 2022. godine i učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu.

– Članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu petog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji broj: 119-01-000069/5/2022-06 od 19. januara 2023. godine.

– Međuministarska projektna grupa za stručne poslove u koordinaciji i praćenju procesa sprovođenja Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period od 2021. do 2025. godine od 1. septembra 2021. godine.

Akreditacija:

– Akreditovani od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za realizatora programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, za oblasti:

– Ljudska i manjinska prava i antidiskriminacija

– Zaštita životne sredine i adaptacija na klimatske promene

– Građansko učešće i saradnja sa OCD

– Strateško planiranje i upravljanje u JLS

– Politika zapošljavanja

– Omladinska politika na lokalnom nivou

Obuka:

– Priprema i upravljanje projektima prema EU procedurama.

– Medijacija.

– Savetodavne usluge.

– Održivi razvoj.

– “Razvoj digitalnih kompetencija i
upotreba IKT alata u radu sa odraslim polaznicima”.

Međunarodni sertifikati:

– International Workshop Entrepreneurship for Southeast Europe: Sharing Experience to Achieve Sustainable Development Goals.

– International Summer University entitled “Dancing with Uncertainty trials and Transformations in Central and Easter Europe”

– 27th International Summer University – Game of Thrones between East and West

– SUCCESSFULLY COMPLETED THE PROGRAM OF THE 5TH UNESCO MOST WINTER SCHOOL:
RESILIENCE IN THE TIMES OF UNCERTAINTY: BUILDING PEACE THROUGH CULTURE AND EDUCATION

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Centar za istraživanje u politici Argument  vrlo ozbiljno shvata svoju odgovornost u pogledu zaštite podataka o ličnosti.

Centar za istraživanje u politici Argument , www.bitovik.org.rs (u daljem tekstu websajt) obvezuje se da će štititi Vašu privatnost i omogućiti Vam najbolje moguće iskustvo korišćenja naše web stranice. Kako biste što kvalitetnije iskoristili vreme provedeno na našim stranicama, potrebne su nam određene lične informacije o Vama, koje će nam pomoći da Vam pomognemo i prilagodimo sadržaj Vašem ukusu i željama.

Molimo, pročitajte ovu izjavu kako biste razumeli kako se odnosimo prema Vašim ličnim podacima. Ova izjava se može menjati, pa preporučujemo da je povremeno proverite.

Ova politika zaštite privatnosti opisuje načine na koje Centar za istraživanje u politici Argument  koristi lične podatke posetilaca. Davanjem svojih ličnih podataka i prihvatanjem Politike zaštite privatnosti potvrđujete da ste saglasni da se vaši podaci koriste na način opisan u ovoj Politici. Ukoliko se Politika zaštite privatnosti promeni, izmenjeni tekst Politike ćemo objaviti na ovoj stranici. Kontinuiranom upotrebom našeg sajta, kao i davanjem svojih podataka prilikom online kontakta potvrđujete da ste saglasni i sa izmenama Politike.

Izjava o Privatnosti je dokument koji garantuje zaštitu privatnosti naših korisnika na Internetu. Websajt možete pregledati besplatno i bez ikakve obaveze da otkrijete svoj identitet ili ostavite bilo kakve lične podatke.Odlučite li iskoristiti neku od usluga koje nudimo (Pitanje, Komentar, Iskustvo), nužno je da nam ostavite lične podatke, kako bismo bili u mogućnosti da vam obezbedimo traženo. Tražimo samo informacije koje su nužne kako bismo što bolje realizovali vaš zahtev. (Kada se postavlja pitanje, potreban nam je kontakt za povratnu informaciju.)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial