Blog #Argument

Piše: Slobodan Martinović

Amonijak

Šta je amonijak i koje su njegove posladice na zdravlje ljudi? Šta se dešava sa ljudskim organizmom kada je izložen amonijaku?

Amonijak je hemijsko jedinjenje – bezbojni gas karakterističnog, oštrog mirisa. Lakši je od vazduha i lako se rastvara u vodi. Oznaka za amonijak je NH3.

Vodeni rastvor reaguje alkalno, a uz amonijak sadrži i adicijom vode nastalu bazu NH4OH (amonijak hidroksid). Alkali u hemiji, su bazne, jonske soli alkalknometalnih ili zemnoalkalnih metalnih hemijskih elemenata.

Amonijak nastaje raspadanjem belančevina i vulkanskom aktivnosti.

U tehnici se dobija direktnom sintezom od sastavnih elemenata (azot i vodonik) pod povišenim pritiskom i pri višoj temperaturi (Haber-Boschov postupak), a manje količine i iz amonijačnih voda. Inače, najveći deo amonijaka se troši za pravljenje veštačkih đubriva.

Simptomi trovanja amonijakom mogu uključivati kašalj, bol u grudima, kratak dah i iritaciju očiju. U teškim slučajevima, trovanje amonijakom može dovesti do respiratorne insuficijencije (slabljenja), kome, pa čak i smrti.

Par sekundi nakon iznenadne ekspozicije visokim koncentracijama gasa, dolazi do naglog gušenja, pojave konvulzija, koje su uslovljenje hipoksijom i letalnim ishodom.

Nakon izlaganja visokim koncentracijama amonijaka javljaju se inicijalni simptomi-iritacija konjuktiva sa suzenjem, bolovima u očima, iritacija gornjih respiratornih puteva, jak nadražajni kašalj, bolovi iza grudne kosti, tahikardija i cirkulatorni kolaps. Sledi latentni period koji traje od 4 do 8 sati.

Naredna faza je faza pogoršanja koja uključuje slabost, dispneu, tahipneu, plućni edem.

Analiza gasova arterijske krvi pokazuje respiratornu i metaboličku acidozu.

Acidoza ili acidemija je proces koji uzrokuje povećanje kiselosti u krvi i drugim telesnim tkivima.

Pri izlaganju malim koncentracijama amonijaka dolazi do pojave iritacija sluznice očiju i respiratornog trakta, konjuktivitisa, salivacije, mučnine, povraća­nja, glavobolje, crvenila lica.

U kasnijoj fazi moguće su komplikacije u vidu respiratorne infekcije, bronhitisa, bronhopneumonije, zatim katarakte, atro­fije retine i iritisa.

Centar za istraživanje u politici Argument

Amonijak
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial